Alan: Tür: Hakemli Dergi
YUMUŞAK GÜCE BÜTÜNSEL BAKIŞ Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar)
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
YUMUŞAK GÜCE BÜTÜNSEL BAKIŞ
Özet

Uluslararası ilişkileri anlamada çok önemli bir yere sahip olan güç kavramına her bir uluslararası ilişkiler teorisi farklı bir pencereden bakarken, 1990’lardan itibaren akademik alanda olduğu kadar medya ve siyasetçiler üzerinde popülarite elde eden yumuşak güç kavramı, güç tartışmalarına yeni bir soluk getirmiştir. Gücü inşacı ve neo-liberal bir yaklaşım çerçevesinde ele alan yumuşak güç, Joseph S. Nye tarafından ilk kez “Liderliğe Zorunluluk: Amerikan Gücünün Değişen Doğası” adlı eserinde, Amerikan ulusunun 1980’ler boyunca düşüşte olduğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasının sürdüğünü açıklamak maksadıyla ele alınmış bir kavramdır. Yumuşak güç kavramı, Joseph S. Nye tarafından 1990 yılında ele alınmasını müteakip popülerleştirilmekle birlikte tartışmaları da beraberinde getirmiş ve halen üzerinde uzlaşı sağlanamamıştır. Joseph S. Nye’ın geliştirdiği bu kavrama yönelik eleştiriler, yapılan yumuşak güç tanımından; yumuşak gücün kaynak, davranış şekli ve araçlarına; kavram ve ifadelerin yeterince analitik süzgeçten geçirilmemesine veya bunların birbiri ile karıştırılması suretiyle yaratılan terminolojik kaosa kadar geniş bir yelpaze yer almaktadır.

Bu çalışmada Joseph S. Nye’ın geliştirdiği yumuşak güç kavramına yönelik yapılan eleştiriler; kavramın teorileştirilmesindeki yetersizliğe yönelik eleştiriler, yeni bir kavram olup olmadığına yönelik eleştiriler, kullanım zorluğuna yönelik eleştiriler başlıkları kapsamında incelenecektir. Çalışmada, yapılan bu eleştiriler ışığında özellikle Nye’ın ele aldığı muğlak yumuşak güç tanımı, kaynakları ve davranışları sorunsalına cevap bulmaya yönelik yeni bir yumuşak güç önerisinin sunulması amaçlanmaktadır.