Alan: Tür: Hakemli Dergi
TÜRKİYE’DE KİTLESEL BİR EĞİTİM TOPLULUĞU: GEZEREK ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ VEREN ÖĞRETMENLER VE SORUNLARI (BATMAN ÖRNEĞİ) Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) yusuf arslan
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
TÜRKİYE’DE KİTLESEL BİR EĞİTİM TOPLULUĞU: GEZEREK ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ VEREN ÖĞRETMENLER VE SORUNLARI (BATMAN ÖRNEĞİ)
Özet

Bu çalışmada çeşitli engelleri nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen özel gereksinimli öğrencilere “gezerek özel eğitim hizmeti veren öğretmenlerin” karşılaştıkları sorunlar incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılmış,  veriler anket ve görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma, Batman kent merkezinde gezerek özel eğitim hizmeti veren 30 öğretmen ile sınırlıdır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin düşük ücret, ulaşım sıkıntısı, ders materyallerinin yetersizliği, ev ortamının fiziki şartlarının uygunsuzluğu gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları ve bu durumun öğretmen verimliliğini azalttığı görülmüştür.