Eğitim Bilimleri Dergisi 2001 Yılı 14. Cildi 14. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Torrance Yaratıcı Düşünce Testi'nin Türkçe Versiyonu Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1300-8889
E-ISSN 2147-5202
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Esra Aslan
Kurum(lar)
Görüntülenme 3747
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Torrance Yaratıcı Düşünce Testi'nin Türkçe Versiyonu
Özet

Yaratıcılık; yeni, özgün ve beceriye dayalı bir ürün olarak ortaya çıkmış veya henüz
ürüne dönüşmemiş, kendine özgü bir problem çözme sürecini içeren, kişinin zekâ unsurlarını
da özgün ve üretime dönük kullandığı bir bilişsel yetenektir. Günümüzde işe alımda,
eğitimde, sanatta ölçümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Torrance yaratıcı düşünce testi ilk kez
1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmıştır. Sözel ve şekilsel alanda
yaratıcılığı ölçen toplam 10 alt testi içeren bu ölçeğin, dilsel eşdeğerliği, güvenirliği ve
geçerliğine ilişkin istatistiki analizlerin yapılması bu çalışmanın ana problemini
oluşturmaktadır. Test okulöncesi, lise, üniversite yaş gruplarına uygulanabilmektedir. Türkçe
adaptasyon çalışmalarında bu grupların tümüne uygulama yapılmıştır. Dilsel eşdeğerlik,
güvenirlik, ve geçerlik çalışmalarında yeterli sonuçlara ulaşılmıştır.