Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

Alan: Yaşam Bilimleri Tür: Hakemli Dergi


Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 1302-4310
E-ISSN 2146-8176
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 26687
Paylaşım
Dergi Hakkında

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 

JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

 ISSN: 1302-4310        E-ISSN: 2146-8176

Dergide, Tarım Bilimleri; Tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, ekonomi), Bitki biyoteknolojisi, Bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.

TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (Tarım Bilimleri) Tarafından taranmaktadır.m

Makaleler DOI numarası ile yayınlanmaktadır.


Yayın Sahibinin Adı / Published by:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü / Director of Institute: İlhan SUBAŞI

Editör / Editor-in-Chief: Aliye PEHLİVAN

Yayın Kurulu / Editorial Board:

Dr. Kadir AKAN                                          Dr. Asuman KAPLAN EVLİCE

Dr. Erol KARAKURT                                  Dr. Alaettin KEÇELİ

Akın ARAS                                                  Vildan ÖZEN KUZ                   


Yayın Türü / Type of Publication :    Yaygın Süreli Yayın / Widely Distributed Periodical  Yayın Dili / Language: Türkçe ve İngilizce / Turkish and English  Hakemli bir dergidir / Peer reviewed journal  Yılda iki kez yayınlanırPublished two times a year

İletişim Adresi / Publisher Address: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11  06170 Yenimahalle - Ankara

Tel: (+90312) 343 10 50  Belgegeçer / Fax: (+90312) 327 28 93  E-posta / E-mail: tarmdergi@gmail.com  Dergi Web Sayfası / Journal Home Page: http://www.tarlabitkileri.gov.tr/enstitu-yayinlari/dergi

Basım Yeri / Printed: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Yenimahalle - Ankara Tel: (+90312) 315 65 55 Belgegeçer / Fax: (+90312) 344 81 40

 

Yayın Kurulu

Yayın Sahibi

İlhan SUBAŞI

Baş Editör

Aliye PEHLİVAN

Editörler Kurulu

Dr. Kadir AKAN  

Dr. Asuman KAPLAN EVLİCE

Dr. Erol KARAKURT            

Dr. Alaettin KEÇELİ

Akın ARAS                

Vildan ÖZEN KUZ    

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Alptekin KARAGÖZ

Aksaray Üniversitesi Fen Fakültesi - Aksaray

Prof. Dr. Aydın AKKAYA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.  Ziraat F. - K. Maraş

Prof. Dr. Ayhan ATLI

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Şanlıurfa

Prof. Dr. Berrin ÖZKAYA

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği - Ankara

Prof. Dr. Cafer Sırrı SEVİMAY

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Dilek BAŞALMA

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Hamit KÖKSEL

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği - Ankara

Prof. Dr. Hayrettin EKİZ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Ankara

Prof. Dr. Mehmet Demir KAYA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Eskişehir

Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat F. - Çanakkale

Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi - Bolu

Prof. Dr. Saime İKİNCİKARAKAYA

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Sait ADAK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Serkan URANBEY

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi - Çankırı

Prof. Dr. Suzan ALTINOK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Taner AKAR

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Antalya

Prof. Dr.Temel GENÇTAN

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Tekirdağ

Doç. Dr. Ahmet TAMKOÇ

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Konya

Doç. Dr. Kağan KÖKTEN 

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Bingöl

Doç. Dr. Muharrem KAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Isparta

Makale Gönderme
Henüz yazarlar için makale gönderme bilgisi girilmemiş!