Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Alan: Ekonomi ve İşletme, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Tür: Hakemli Dergi


Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 313407
Paylaşım
Dergi Hakkında

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren de hakemli bir dergidir. 

Makale gönderimi bir süreliğine sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr adresine yapılacaktır.

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri ve Akademisyenler;

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü olarak 1948 yılından beri yayımladığımız Sosyal Siyaset

Konferansları Dergisi’nin gelecek sayısı, emekli öğretim üyelerimizden Değerli Hocamız Prof. Dr. Bengü DERELİ’ye ithaf edilecektir.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’nin editör kurulu olarak sizleri, armağan olarak yayınlanacak bu sayımıza; makaleleriniz, kitap ve karar incelemeleriniz ile katkı sunmaya davet ediyoruz.

Makale Gönderimi İçin Son Tarih: 31.05.2017

 


Mevcut yayın çağrısı için: 

http://istanbul.dergipark.gov.tr/iusskd/announcements

Yayın Kurulu

Doç Dr. Sayım YORGUN

İstanbul Üniversitesi

Dr. Emir KAYACAN

İstanbul Üniversitesi

Ara. Gör. Selcan PEKSAN

İstanbul Üniversitesi

Araş. Gör. M. Enes KAYAGİL

İstanbul Üniversitesi

Makale Gönderme
Henüz yazarlar için makale gönderme bilgisi girilmemiş!