Alan: Tür: Hakemli Dergi
ŞİİR VE GELENEK BAĞLAMINDA AKİF İNAN’IN ŞİİRİ Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Turan Güler
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
ŞİİR VE GELENEK BAĞLAMINDA AKİF İNAN’IN ŞİİRİ
Özet

Modern Türk edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen Tanzimat yıllarından bugüne Türk
şiirinin en tartışmalı konularından biri gelenek kavramıdır. Tartışmanın merkezinde ise geleneğin
reddedilmesi ya da geleneğin temellük edilmesi meselesi bulunmaktadır. Bu tartışma Osmanlı
devletinde batılılaşma süreci ile birlikte edebiyat dışı alanlarda başlayıp edebiyata geçmiş bir
tartışmadır. Batılılaşma ile birlikte Türk edebiyatında ilk defa görülen edebi türlerin yanı sıra şiirde
de geleneksel şiirde kullanılan form, dil, üslup, muhteva gibi unsurlara Batı’dan alınan yeni dil,
üslup, şekil, muhteva gibi unsurlar eklenir. Bu durum şiirde geleneği sürdürme ya da reddetme
arasında devam eder. Günümüz şairlerinden olan Akif İnan’ın şiiri de bu bağlamda ele alınmış ve
şiirlerindeki geleneğe ait şekil, üslup, dil, muhteva gibi unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun
için ilk olarak gelenek konusunda genel ve kısa bir giriş yapılmış, ardından Akif İnan’ın gelenek
hakkındaki görüşleri ve şiirinin zihniyeti meselesine temas edilmiştir. Son olarak şairin şiirlerinde
bulunan geleneksel unsurlar şekil, dil ve ahenk, muhteva üst başlıkları altında değerlendirmeye
tabi tutulmuştur.