SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2016 Yılı 23. Cildi 3. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Our Surgical Experience with Uniport Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in a Recurrent Spontaneous Pneumothorax: A Case Report Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1300-7416
E-ISSN -
Periyod Yılda 4 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Yücel Akkaş, Mehmet Ali Eryazğan, Bulent Kocer, Rasih YAZKAN
Kurum(lar)
Görüntülenme 383832
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Our Surgical Experience with Uniport Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in a Recurrent Spontaneous Pneumothorax: A Case Report
Özet
Özet Otuz yaşında erkek hasta hastaneye nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 5 yıl önce sol spontan pnömotoraks nedeniyle sol tüp torakostomi uygulandığı öğrenildi. Posteroanterior akciğer grafisinde solda total pnömotoraks mevcuttu. Hasta çift lümenli sol tüple entübe edildi. Sol 6. interkostal aralık orta axiller hattan insizyon yapıldı ve toraksa tek porttan girildi ve üst lob apikal segmente wedge rezeksiyon yapıldı. Postoperatif 3. gün hastaneden taburcu edildi. Spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde operasyon süresini kısaltması, postoperatif ağrı azlığı, kozmetik ve hastanede yatış süresini kısaltmasından dolayı tek port videoyardımlı torakoskopik cerrahi yöntemi tercih edilmelidir. Abstract Thirty-year-old male patient was admitted to the hospital complaining of shortness of breath. In patients background there is a left sided tube thoracostomy applied for primary spontaneous pneumothorax before five years. In this recourse there was a total pneumothorax on posteroanterior chest graphy again. In this instance, patient was intubated with left double-lumen intubation tube then left 6th intercostal space mid-axillary line incision was made, and entered to thoracic cavity through a single port. After that apical bullous segment of the upper lobe removed by wedge resection. Third postoperative day the patient was discharged from the hospital. In the surgical treatment of spontaneous pneumothorax, single-port video-assisted thoracoscopic surgery method should be preferred because the lack of postoperative pain, cosmetic results and the shortening of hospitalization duration.