Alan: Tür: Hakemli Dergi
KADRO VE BÜYÜK DOĞU DERGİLERİNİN CUMHURİYET SONRASI İNKILÂPLARI ÇERÇEVESİNDE MODERNLEŞMEYE BAKIŞ AÇILARI VE BASIN İLİŞKİLERİ Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) FATMA NİSAN
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
KADRO VE BÜYÜK DOĞU DERGİLERİNİN CUMHURİYET SONRASI İNKILÂPLARI ÇERÇEVESİNDE MODERNLEŞMEYE BAKIŞ AÇILARI VE BASIN İLİŞKİLERİ
Özet

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘inkılâp’ adı altında önemli modernleşme
hareketleri gerçekleştirilmiştir. Modernleşme ilk olarak siyasi hayatta gerçekleşmiş
daha sonraki aşamalarda ise, sosyal hayatın her alanına yayılmıştır. Genç Türkiye’deki
bu gelişmeler, dönemin Türk basınında önemli bir yer işgal etmiştir. Basının bir
kanadı inkılâpları desteklerken diğer kanadı ise, değişime karşı muhalif bir tavır takınmıştır.
Bu çalışmada, Cumhuriyet sonrasında tek parti döneminde farklı dönemlerde yayımlanmış
olan Kadro ve Büyük Doğu dergilerinin modernleşme hareketine bakış açıları ve
basın ilişkileri incelenmiştir. Bu çerçevede ‘Büyük Doğu’ dergisinin, 1943-1951, Kadro
dergisinin ise, 1932-1935 yılları arasındaki sayıları taranmıştır. Bu dönemlerde yapılmış
olan taramada modernleşmenin dergilerde nasıl kurgulandığı, işlendiği ve nasıl temsil
edildiği betimsel çözümleme yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre;
Büyük Doğu dergisi, inkılâp hareketlerine karşı muhalif bir duruş sergilerken Kadro dergisi,
inkılâp hareketlerinin en büyük destekçisi olmuştur.