Konusu Religious Studies Olan Dergiler

Ege Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Ege Üniversitesi

International Journal of Multidisciplinary Studies

Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi

Journal of Islamicjerusalem Studies

Yayıncı: Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı