Konusu Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Olan Dergiler

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Adnan Menderes Üniversitesi

Arıcılık Araştırma Dergisi

Yayıncı: Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Bilge Uluslararası Fen ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Kutbilge Akademisyenler Derneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics

Yayıncı: Bitki Islahçıları Alt Birliği

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Yayıncı: Erciyes Üniversitesi

Food, Health and Technology Innovations

Yayıncı: Celal Bayar Üniversitesi

Journal of Food and Health Science

Yayıncı: Özkan ÖZDEN

Kent Akademisi

Yayıncı: Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi

Yayıncı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Mellifera

Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Yayıncı: Ömer Halisdemir Üniversitesi

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

Trakya University Journal of Natural Sciences

Yayıncı: Trakya Üniversitesi