Konusu Coğrafya Olan Dergiler

Anka Enstitüsü Strateji Dergisi

Yayıncı: ANKA ENSTİTÜSÜ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Ahmet Yesevi Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Merkezi Dergisi

Yayıncı: Cihat Yatçı

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi

İslam Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Journal of Mosaic Research

Yayıncı: Uludağ Üniversitesi

Kalyoncu Ortadoğu Araştırma Merkezi Dergisi

Yayıncı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Kent Akademisi

Yayıncı: Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği

Marmara Coğrafya Dergisi

Yayıncı: Marmara Üniversitesi

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi

Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yayıncı: Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)