Konusu Edebiyat Araştırmaları Olan Dergiler

Anka Enstitüsü Strateji Dergisi

Yayıncı: ANKA ENSTİTÜSÜ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Diyalektolog- Ağız Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Mehmet Dursun ERDEM

Diyanet İlmi Dergi

Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı

Edebî Eleştiri Dergisi

Yayıncı: Abdulhakim TUĞLUK

Erkeklikler: Kimlik ve Kültür Dergisi

Yayıncı: Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi

Folklor/Edebiyat

Yayıncı: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi

İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Hidayet Kara

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Araştırmaları

Yayıncı: Yıldız Teknik Üniversitesi

İslam Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

İSTEM

Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi

Journal of Old Turkic Studies

Yayıncı: Erdem Uçar

Kent Akademisi

Yayıncı: Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği

LITERA

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

Mediterráneo/Mediterraneo

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi