Konusu Tarih Olan Dergiler

Akademik-Us

Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi

AMİSOS

Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Anka Enstitüsü Strateji Dergisi

Yayıncı: ANKA ENSTİTÜSÜ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Ahmet Yesevi Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Merkezi Dergisi

Yayıncı: Cihat Yatçı

Bölgesel Çalışmalar

Yayıncı: Gazi Üniversitesi

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi

Diyanet İlmi Dergi

Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi

Yayıncı: Hakkari Üniversitesi

Folklor/Edebiyat

Yayıncı: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Yayıncı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı

İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Hidayet Kara