Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi


DERGİ KÜNYESİ

ISSN 1302-5007
E-ISSN
Yer Aldığı İndeksler
Web Adres kefad.ahievran.edu.tr
Yayın Periyodu 4 Ayda Bir
Yayınlandığı Aylar 4,8,12

DERGİ HAKKINDA

Yayın hayatına 2000 yılında bağlamış olan dergimiz kesintisiz olarak bu güne kadar başarıyla gelmiştir. Dergimiz önce Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından, sonra da 2009 yılından itibaren EBSCO "Academik Search Complate" tarafından indexlenmeye başlamıştır. Bununla birlikte dergimizde yayımlanan makalelerin görülebilirliğini daha da artırabilmek amacıyla dergimizin diğer uluslararası abstract ve fultext indexlerde de taranmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu çerçevede 2010 yılından itibaren dergimizde yayımlanan her makale ile birlikte, ilgili makalenin yapılandırılmış İngilizce özü de (Summary) yayımlanmaya başlayacaktır. Bu yüzden dergimize makale önermeyi düşünen yazarların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Ayrıca dergimize önerilen makale sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu ilgiden dolayı katkı sağlayan değerli akademisyenlere çok teşekkür ediyoruz. Önerilen makale sayısı bu hızla artmaya devam ederse, 2010 yılı içerisinde yılda 4 sayı çıkarmaya başlamayı planlamaktayız. Dergimizin daha iyi bir pozisyona gelebilmesi için katkı sağlamak isteyen tüm akademisyenlerin yapıcı eleştirilerini ve önerilerini açık yüreklilikle beklemekteyiz.
 

YAYIN KURULU

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Leyla HARPUTLU (Dekan)

Editörler

Yrd.Doç.Dr.Muharrem AKTÜMEN
Yrd.Doç.Dr.Rüştü YEŞİL

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Murat GÜNEL
Yrd. Doç. Dr. Muharrem AKTÜMEN
Yrd. Doç. Dr. Nuri BALOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül SELİMHOCAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Bayram TAY

YAZARLARA BİLGİ

   1.      Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında  Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergide aşağıda sıralanan alanlarda yazılmış özgün ve bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Her sayıda yer alacak her 10 özgün makaleye karşılık, 1 tane de ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış tamamen özgün araştırma makalelerine dayandırılan derleme eser yayınlanır.

 Dergide; Beden eğitimi ve spor; bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, eğitim felsefesi, eğitim programlan ve öğretim, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi, eğitimde ölçme ve değerlendirme, felsefe grubu eğitimi, fen bilgisi eğitimi, biyoloji eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, matematik eğitimi, müzik eğitimi, resim-iş eğitimi, okul öncesi eğitimi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık /eğitimde psikolojik hizmetler, sosyal bilgiler eğitimi, coğrafya eğitimi, tarih eğitimi, Türk dili ve Edebiyatı eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, yetişkinler eğitimi /halk eğitimi alanlarındaki çalışmalara yer verilir.

   2.      Bütün eserlerin telif hakkı devri, yazarlarına bir form (EK-1) gönderilmek suretiyle alınır. Telif hakkı devir formunu göndermeyen yazarların eserleri işleme konmaz. Yayınlanmasına karar verilen eserler üzerine yazarlarınca hiçbir değişiklik  yapılamaz.

   3.      Her eser, konusuyla ilgili en az iki danışmana, eser değerlendirme formuyla birlikte gönderilerek, içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki eserler, dizgisi yapıldıktan sonra yazar(lar)ına gönderilerek gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Eserlerdeki hataların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Hata editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir. Eserlerin dil kurallarına uygun olmasının sağlanması yazar(lar)ına aittir.

   4.      Bir eserin yayınlanmasına, hakemlerden gelecek raporlara dayanarak editör, editör yardımcıları ve yayın kurulu karar verir.

   5.      Yazarlar eserleri APA yayın ilkelerine uygun olarak hazırlamalıdır. Dergiye gönderilen eserler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

   6.      Dergiye gönderilen eserler yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.

 

 

       II. YAZIM KURALLARI

   1.      .Dergiye gönderilecek eserler MS Word programında (PC) Times New Roman 10 punto ile 1 satır aralıklı, paragraflar arasında bir satır boşluk  ve 2.5 cm.lik kenar boşlukları bırakılarak, A4 formunda tek sütun halinde yazılmalıdır. Çalışma arşiv belgesi, şekil, grafik, fotoğraf, kaynaklar, vb. de dahil, 15 sayfayı (yaklaşık olarak 6.000 sözcük) geçmemelidir. Bu sayıya summary dahil değildir.
   2.      Eserler, biri orijinal (yazarın ismi ve adresini içermeli) ikisi fotokopi (yazar(lar)ın ismi ve adres(ler)i silinmiş) olmak üzere, üç (3) kopya halinde ve MS Word programında (PC) ile kaydedilen CD ile birlikte, bir dilekçe ekinde, dergimiz yazışma adresine gönderilmelidir.
   3.      Eserin bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası (Türkçe başlık, Öz, İngilizce başlık, Abstract),  metin, kaynaklar ve summary.

 

       Dergimize gönderilecek eserlerin aşağıdaki özellikleri sırası ile taşıması yayın birliğini sağlamak açısından önemlidir.

 

Başlık: Türkçe başlık, Türkçe Öz’den önce ve İngilizce başlık da Abstract’tan önce yazılmalıdır. Başlık 14 punto, Times New Roman, ortalı, koyu, tek satır aralıklı, sadece sözcük baş harfleri büyük, metne uygun, kısa ve açık olarak yazılmalıdır.

Yazar(lar): Yazar(lar)ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere, 12 punto büyüklüğünde, başlık altında ortalı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalı. Yazar isimlerinin sonuna “*” işareti konularak Yazar(lar)’ın unvanı ile birlikte kurumları ve e-posta adresi sayfanın altında dipnot olarak bulunmalıdır.

 

   Örnek: Zafer BAHÇECİ*

            ___________________________________

*Prof. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği  Anabilim Dalı, Kırşehir, bahceci@gazi.edu.tr

 

Özet:  9 punto Times New Roman, tek satır aralıklı, tek paragraf ve kısa (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde) yazılmalıdır.  Ayrıca öz, konuya hakim olmalı ve makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalıdır. Öz’ün altında yeteri kadar anahtar sözcükler verilmelidir.

Anahtar Sözcükler: 9 punto, tek satır aralıklı ve an az 3, en fazla 6 kelimeyi geçmemelidir.

Abstract: 9 punto Times New Roman, tek satır aralıklı, tek paragraf ve kısa (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde) yazılmalıdır.  Türkçe öz ile tutarlı olmalıdır. Abstract altında Key Words yer almalı ve Türkçe Anahtar sözcükler ile tutarlı olmalıdır. Abstract’dan önce İngilizce başlık mutlaka konulmalıdır. 

Key Words: 9 punto, tek satır aralığı ve 3-6kelimeyi geçmemelidir.

 

METİN

Ana metinin tamamı 10 punto, tek satır aralıklı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Paragraflar içeriden başlamamalı, paragraf aralarına bir satır boşluk bırakılmalıdır. Eserin ana başlıkları (Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça) 10 punto, tek satır aralıklı, ortalı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Numaralandırma yapılmamalıdır.

Diğer ana ve alt başlıklar (metin içindeki ana va da alt başlıklar, Araştırmanın Amacı, Çalışma Grubu (Evren, Örneklem), Veri Toplama Aracı, Veri Toplama Süreci, Verilerin Analizi vb.) 10 punto, 1,5 satır aralıklı, sola yaslı, ilk harfleri büyük, italik ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

 

KAYNAKLAR

Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, “Kaynaklar” listesinde yer almalıdır. Kaynaklar alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakların tamamı 9 punto, tek satır aralıklı, 1,25 cm askılı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça bağlacı ile gösterilmeli, dipnot şeklinde gösterilmemelidir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir.

Örnekler:

Tek Yazarlı kaynağa atıf yapılacak durumlar için:

Demirel (2006: 177) ….     veya                     … (Demirel, 2006: 177).

Dolaylı aktarmalarda ise sayfa numarası verilmemelidir;

Demirel’e (2004) göre ….    veya                ... (Demirel, 2004).

 

İki Yazarlı kaynağa atıf yapılacak durumlar için:

İki yazarlı bir çalışmayı kaynak gösterirken her zaman her iki yazarın da ismi verilmelidir.

Öztürk ve Dilek (2005) …  veya                   … (Öztürk ve Dilek, 2005).

Weinstein & Mayer (1986) …  veya               … (Weinstein & Mayer, 1986).

 

İkiden fazla yazarlı kaynağa atıf yapılacak durumlar için:

Sadece ilk yazarın soyadı verilmeli ve sonuna Türkçe ise “vd.” takısı getirilmelidir.

Hagger vd. (2003)

 

Birden fazla kaynağa atıf yapılacak durumlar için: Kaynakların yayın tarihi kronolojik sıraya dizilerek gösterilmelidir.

.... (Moffatt, 1957; Güngördü, 2002; Öztürk ve Dilek, 2005; Sönmez, 2005).

Bir kurum ya da enstitü, yazarı belli olmayan bir kitaba atıf yapılacak durumlar için:

Metin içinde ilk kez kaynak gösterildiğinde kısaltmalar doğrudan kullanılmamalı, açılımı ile birlikte verilmelidir.          Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005) …

İkinci kez aynı metin içinde kaynak gösterildiğinde kısaltması verilmelidir.   MEB (2005) …

 

Özgün (orijinal) kaynağa ulaşılamadığı durumlar için: Aktaran kişiye ait bilgiler verilmelidir.

Brooks ve Brooks (1993) yapılandırmacılığın bir öğretim yöntemi ya da stratejisi olmadığını, öğretimden daha çok öğrenme üzerinde durulduğunu söyler (Akt. Yaşar, 1998).

 

Internet adreslerinin kaynak olarak gösteriminde:

Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına metin içerisinde atıf yapılması durumunda; büyük harflerle (URL-sıra numarası, yıl) şeklinde yazılmalıdır. Örneğin; (URL-1, 2003). Kaynaklar kısmında ise; URL-sıra numarası, ilgili sitenin internet adresi, sitenin veya alınan kaynağın adı, bilginin alındığı tarih sırası gözetilerek ilgili kaynak eklenmelidir. Yazarı belli olan ve internet sitesinden alınan metin için atıf yapılması durumunda, yazar ve soyadı sistemine benzer şekilde yazılmalıdır. Bu metnin kaynaklar kısmında gösterimde ise; yazarların soyadları, adlarının ilk harfi, internet kaynağının veya sitenin adı, ilgili sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih açıkça yazılmalıdır.

 

Aynı soyadı taşıyan yazarların kaynak olarak gösteriminde: Yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılmalıdır.                         G. Underwood (1998) ve J.D. Underwood (1999)

 

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserinin kaynak olarak gösteriminde: Yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanmalıdır.

(Underwood, 1998a).           (Underwood, 1998b).

 

KAYNAKLAR LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI

Kaynak bir makale ise:

Akman, Y. ve Korkut F. (1993). Umut ölçeği üzerine bir araştırma. Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (2), 193-203.

 

Makale (dergi sayı numarası sürekli olarak verilen)

Özyürek, M. (1983). Kavram öğrenme ve öğretme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2, 347–366.

 

Kaynak bir kitap ise:

İnan, F. (1997). Uzman Sistemler  (3. Basım). İstanbul: Kök Yayınevi.

Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Ormrod, J.E. (1990). Human learning: theories principles and educational application. Columbus: Merrill Publishing Company.

Hergenhahn, B. R. and Olson, M. H. (1997). An introduction to theories of learning. New Jersey: Prentice Hail.

Editörlü kitaplar:

Öztürk, C. (2006). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinler arası bir bakış. (ed. C. Öztürk) Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım. Ankara: Pegem A Yayıncılık, sf. 21–50.

 

Çeviri kitaplar:

Piaget, J. (2005). Çocuğun gözüyle dünya. (Çev. İsmail Yerguz). Ankara: Dost Kitapevi Yayınları.

 

Kurum yayınları:

Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.

 

Bildiriler:

Doğanay, A. ve  Sarı, M. (2004). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenleriyle sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgilerin doğasına ilişkin yaklaşımlarının değerlendirilmesi. I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. (sf. 153-164). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

 

Tezler:

Ball, D. L., 1988, ‘Knowledge and reasoning in mathematical pedagogy: Examining what prospective teachers bring to teacher education’, Unpublished doctorate thesis, Michigan State University.

 

Elektronik  dergiler:

Çengelci, T. (2007). Sosyal bilgiler dersinde beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. İlköğretim-Online, 6(1), 62-75, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 17 Şubat 2008 tarihinde indirilmiştir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekiller metin içine yerleştirilmelidir. Tablo ve şekillere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablolar APA stiline uygun olarak yapılır. Tabloda dikey çizgiler olmamalı, yatay çizgilerde başlık alt ve üstü, tablo altı çizgiler olmalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası düzgün ve açık tonda; tablo adı, sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Şekil başlığı ise şeklin altında, şekil numarası italik ve açık; şekil adı, sözcüğün ilk harfleri büyük, diğerleri küçük, normal karakterde ve açık tonda olmalıdır.

 Summary: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynaklar listesinden sonra 750-1000 kelime arasında olmalı, başlık, yazarlar, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerini içermelidir. Alt başlık içermemelidir. Her makalede Summary mutlaka olmak zorundadır.