Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci Ve Son Gelişmeler

Ceren UYSAL


MAKALE ÖZETİ

Yazar Kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi
Görüntülenme :
436
Özet (Türkçe) :

The relationship between Turkey and the European Union can be defined as an important and difficult process. Since the Ankara Agreement was signed in 1963, there have been some changes in the expectations of both sides, but neither Turkey nor the Union wanted to end this process. However, after the Luxembourg Summit of December 1997, Turkey announced that she halted the political dialogue with the Union since her name was not among the candidate countries. Then, at the Helsinki Summit of December 1999, the European Council declared Turkey as a candidate state and asked the Commission to prepare a Pre-Accession Strategy and an Accession Partnership for Turkey.

Anahtar Kelimeler(Türkçe) :
European Economic Community (EEC),European Community (EC),European Union (EU),Ankara Agreement,Additional Protocol,Customs Union,Luxembourg Summit,Helsinki Summit,Commission’s Regular Reports on Turkey
Özet (İngilizce) :

Avrupa Birliği ile ilişkiler Türkiye için her zaman çok önemli, bir o kadar da zorlu bir süreci ifade eder. Ankara Anlaşması’nın imzalanmasıyla başlayan ve günümüze değin farklı evrelerden geçen ilişkileri şekillendiren gelişmeler kimi zaman tarafların birbirlerinden beklentilerinde değişikliklere yol açsa da, ne Türkiye tam üyelik kararından vazgeçebilmiş, ne de Avrupa Türkiye’yi tamamen reddedebilmiştir. Aralık 1997’deki Lüksemburg Zirvesi’nde adının tam üye adayları arasında yer almadığını gören Türkiye’nin tepkisi AB ile siyasi diyaloğu kesme yönünde olmuştur. Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nde ise Türkiye’nin adaylığının teyit edildiğini ve bu ülke için de bir katılım öncesi strateji ve katılım ortaklığı belgesi hazırlanacağını ifade eden AB Konseyi’nin tutumundaki değişiklik, ilişkilerde tekrar karşılıklı yükümlülük ve beklentilerin ön plana çıktığı bir döneme girildiğini gösterir.

Anahtar Kelimeler (İngilizce):
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET),Avrupa Topluluğu (AT),Avrupa Birliği (AB),Ankara Anlaşması,Katma Protokol,Gümrük Birliği,Lüksemburg Zirvesi,Helsinki Zirvesi,Türkiye’ye İlişkin Komisyon Düzenli Raporları
Tam metin (Türkçe) :