Okulda Zorbalığın Aktörleri

Ayşin SATAN


MAKALE ÖZETİ

Yazar Kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Görüntülenme :
231
Özet (Türkçe) :

Günümüzde okullarda yaygın bir şekilde varlığını sürdüren zorbalık, öğrencilerin fiziksel ve duygusal güvenlikleri için bir tehdit haline gelmiştir. Bu makalede okulda yaşanan zorbalık konusu tartışılmaktadır. Amaç zorbalıkla ilgili öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve velilerin farkındalıklarını arttırmaktır. Bu düşünceden hareketle zorbalık kavramı, türleri, zorbalığın yaşla ve cinsiyetle ilişkisi, zorbalık döngüsü, zorba ve zorbalığın öğretmen ve okul tarafından nasıl değerlendirildiği, zorba ve kurbanın aileleri ile ilişkileri ve okullarda zorbalığı önleyici düşünceler üzerine yapılmış olan bir literatür çalışmadır.

Anahtar Kelimeler(Türkçe) :
Zorbalık,Zorba,Kurban,Önleyici Müdahaleler
Özet (İngilizce) :

The bullying which commonly exists in schools nowadays has been a threat for the emotional and physical security of the students.In this article, the bullying seen at schools is discussed.The aim is to raise the awareness of students,teachers,adminisrators and parents.Considering this fact, it is a litterateur working which depends on the concept of bullying,types of it,the relation of bullying with the age and sex,the circle of bullying,how the bullying is evaluated by the administrator and teacher,the relationships of both bully and victims with their families and some thinkings deterring the bullying at schools.

Anahtar Kelimeler (İngilizce):
Bulling, Bully, Victim, Prevention Strategies,,
Tam metin (Türkçe) :