Alan: Tür: Hakemli Dergi
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Özlem Özçakır Sümen, Mevlüde Doğan
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Özet

Bilgisayan   hayatımızın   vazgeçilmez   bir   parçası   olduğu   günümüzde, bilgisayar   kullanım   yaşının   gittikçe   düşmesi   dikkat   çekmektedir.   Bu çalışmada ilkokul öğrencilerinin bilgisayar kullanım amaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır.  Veriler yarı yapılandırılmış  görüşmeler,  resimler ve öykülerle toplanmıştır.   Görüşme,  resim  ve  öykülerin  analizi  sonrasında   sonuçlar arasında farklılıklar görülmüştür. Öğrenciler ile yapılan görüşmelerde, bilgisayarın  en  fazla  ders  çalışmada  kullanıldığı  elde  edilmesine  karşın, resim ve öykülerde en fazla oyun amaçlı kullandığı ortaya çıkmıştır. Oyun dışında  öğrencilerin  bilgisayarı  ders  çalışma,  sosyal  ağlara  girme,  müzik dinleme amaçlarıyla kullandıkları bulunmuştur.