İlköğretim Online

Alan: Sosyal ve Beşeri Bilimler Tür: Hakemli Dergi


Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 1305-3515
E-ISSN 1305-3515
Periyod Yılda 4 Sayı şeklinde yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 140500
Paylaşım
Dergi Hakkında
http://ilkogretim-online.org.tr/

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

Yayın Kurulu

Dizgici

Yayın Kurulu

Editörler

Petek AŞKAR

petek.askar@tedu.edu.tr

Arif ALTUN

altunar@gmail.com

Prof.Dr. Sinan OLKUN

Turkey
ioo.editor@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri
Kurum: TED UNIV

DergiPark YARDIM

ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr

Sinan OLKUN

sinanolkun@gmail.com

alan editörü

Fen Eğitimi

alan editörü

Matematik Eğitimi

Doç.Dr. Güney HACIÖMEROĞLU

Turkey
guneyh@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri
Hakkında: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Zülbiye TOLUK UÇAR

ztucar@gmail.com
Makale Gönderme
Henüz yazarlar için makale gönderme bilgisi girilmemiş!