Alan: Tür: Hakemli Dergi
İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Tuğba Tekay, Mevlüde Doğan
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi
Özet

Bu   çalışma,   öğrencilerdeki  doğrusal  denklemlerin  grafiklerini  çizme   becerilerini  ortaya   çıkarmayı

amaçlamaktadır. İlköğretim matematik programının cebir öğrenme alanında yapılmış çalışmalar göstermektedir ki cebir öğretiminde öğrenme güçlükleri mevcuttur. Cebir öğrenme alanının alt öğrenme alanı olan doğrusal denklemlerde yer alan “doğrusal denklemlerin grafiği” konusunda yaşanan güçlükler öğrencilerin daha sonraki öğrenim yaşantılarında da devam etmektedir. Bu çalışma, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Karadeniz Bölgesi’nde üç farklı okulda toplam 76 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilere “doğrusal denklemlerin grafiği” konusu ile ilgili 11’i çoktan seçmeli test, 2’si açık uçlu olmak üzere toplam 13 sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Test sonuçları SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin hangi soru tiplerinde başarılı oldukları, hangilerinde de güçlükler yaşadıkları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu çalışma sonucunda öğretmen ve öğrencilere bir takım öneriler de getirilmiştir.