ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2015 Yılı 3. Cildi 1. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
CERRAHİDE HASTA GÜVENLİĞİ: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN 2147-9011
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Bahar CANDAŞ, Ayla GÜRSOY
Kurum(lar)
Görüntülenme 2601
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
CERRAHİDE HASTA GÜVENLİĞİ: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ
Özet

“Cerrahide Hasta Güvenliği”nin sağlanması hasta güvenliğinin ana unsurlarından biridir. Güvenli cerrahinin sağlanabilmesi klinik, ameliyathane ve ameliyat sonrası bakım ünitesinin bakım ve tedavinin her aşamasında birlikte çalışması ile mümkündür.  Özellikle ameliyathaneler yoğun baskı hissedilmesi, zaman sıkıntısı ve ekip iletişiminde eksiklikler yaşanması nedeniyle hasta güvenliğinin riske girebileceği yoğun çalışılan ve mutlak dikkat gerektiren ortamlardır. Cerrahide güvenliği sağlayabilmek ve ameliyathane kaynaklı tıbbi hataları en aza indirebilmek için Dünya Hasta Güvenliği İttifakı “Dünya Sağlık Örgütü Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”ni oluşturmuştur. Bu makalenin amacı; Performans Yönetimi ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’ye uyarlanarak “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi TR” adı ile 2009’da ülkemizde uygulanmaya başlanan listeyi tanıtmak ve önemini açıklamaktır.Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması zorunlu tutulan listenin uygun kullanımı cerrahiye bağlı tıbbi hataların en aza indirilmesine katkı verecektir. Bu derlemede GCKLTR tanıtılmakta ve hemşirelikteki önemi vurgulanmaktadır.