Arşiv
Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN -
E-ISSN 2618-5768
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 0
Paylaşım
Dergi Hakkında

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) (ISSN …) Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim, öğretim ve öğrenme temelinde her türlü bilimsel çalışma yayımlanmaktadır. Bu kapsamda dergide okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar formal, informal ve algın eğitime vurgu yapan özgün, alana katkı sağlayıcı; nitel, nicel ve karma araştırmalara yer verilmektedir.

 

 

 

Yayın Kurulu

Editör: Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Editör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK

Arş. Gör. Hasan Basri KANSIZOĞLU, Türkçe Dil Sorumlusu

Arş. Gör. Ömer YILMAZ, Yayıma Hazırlık Sorumlusu

Arş. Gör. Kenan ÇETİN, Yabancı Dil Sorumlusu

Makale Gönderme

http://dergipark.gov.tr/bujer/page/3549