Alan: Tür: Hakemli Dergi
8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSLÜ İFADELERE İLİŞKİN SAYI DUYULARI VE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ   Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Gülcan BAYRAM, Asuman DUATEPE PAKSU
Kurum(lar) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSLÜ İFADELERE İLİŞKİN SAYI DUYULARI VE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  
Özet

Bu çalışmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere ilişkin sayı duyuları ve başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet okulunun 8.  sınıf öğrencilerinden 48 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçlarını, araştırmacı tarafından geliştirilen “Üslü ifadelere yönelik başarı testi” ve İymen (2012) tarafından geliştirilen “Üslü ifadelere yönelik sayı duyusu ölçeği” oluşturmaktadır.  Araştırma,  ilişkisel tarama modelindedir ve ilişkiyi saptamak için pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü ifade sorularında sayı duyularını kullanma başarılarının düşük olduğu,  üslü ifadelere ilişkin başarılarının ise orta seviyede olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  Ayrıca,  öğrencilerin üslü ifadelerle ilgili aynı sorulardan aldıkları başarı puanlarının, sayı duyusu puanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Bunun dışında, sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere ilişkin başarıları ve sayı duyuları yüksek derecede ilişkili bulunmuştur.