Alan: Tür: Hakemli Dergi
20. Yüzyılın Başlarında Muş Bulanık’ta Erme nİ Olayları Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Sami Yuca
Kurum(lar) Muş Alparslan Üniversitesi
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
20. Yüzyılın Başlarında Muş Bulanık’ta Erme nİ Olayları
Özet

19. yüzyılın ilk yarısından başlamak suretiyle Osmanlı İmparatorluğu’nda gayr-i müslim tebaadan olanlar,
milliyetçi ve hürriyetçi fikirlerin etkisi altında bağımsızlık için siyasi, kültürel ve askeri yöntemlere başvurmuşlardır. Osmanlı’nın gayr-i müslim tebaası içerisinde önemli bir kitleyi teşkil eden ve Anadolu coğrafyasında dağılmış bir  popülasyona sahip olan Ermeniler de 19. yüzyılın ikinci yarsının sonuna doğru ayrılıkçı hareketlere girişmişlerdir. Bu süreçte birçok istenmeyen olay müşahede edilmiştir. Sonuç olarak 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde taşrada yaşayan Ermeniler, Müslüman tebaadan olan milletler özellikle de Türkler ve Kürtler ile karşı karşıya gelmişlerdir. Bu karşı karşıya gelme, Anadolu’daki birçok yerleşim merkezinde istenmeyen olayların yaşanmasına sebep olduğu gibi Muş Bulanık çevresinde de bu tür olayların vuku bulmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, Osmanlı arşiv vesikalarına dayanarak Bulanık çevresinde 20. yüzyılın başlarında yaşanan bazı Ermeni olaylarının bir değerlendirmesi yapılacaktır.